Menu
Your Cart

Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:
Firma Ünvanı: Bibayt
Adres: Beşiktaş İstanbul
Eposta: bibaytcom@gmail.com

1.2- ALICI:
Sitemize kayıt olarak, elektronik ortamda ürün veya hizmet satın alan taraf veya kişi/kuruluş

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.bibayt.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak
4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER
Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedelleri, sipariş formunda belirtilmiştir. Son onay aşamasında siparişe ilişkin tüm detaylar kontrol edebilmeniz için tekrar listelenir.
Ödeme Şekli : Yukarıda belirlendiği şekildedir.
Teslim Alacak Kişi ve Sevkiyat Adresi : Sitemize kayıt olarak, elektronik ortamda ürün veya hizmet satın alan taraf veya kişi/kuruluş

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI,  www.bibayt.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi
olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Fatura aslı sipariş paketi üzerine cep ile yapıştırılmalıdır. Faturası üzerinde olmayan paketler teslim alınmayacaktır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. İade edilecek ürün için fatura arkasındaki iade formu mutlaka doldurulmalıdır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, alt bölüm içeren ürünler, ambalajı açılmış ve/veya denenmiş ürünlerde hijyen nedeniyle cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması, satılabilir özelliğinin kaybolmaması şartına bağlıdır.

MADDE 7- TAŞIMA SİGORTASI OLMAYAN ÜRÜNLER
Niteliği itibarı ile cam, porselenden yapılmış ürünler benzeri tüm ürünler taşıma sigortası kapsamı dışındadır. Kargo şirketi tarafından sigorta kapsamı dışında tutulan tüm ürünler işletmemiz tarafından da sigorta kapsamı dışında tutulur.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Firma Ünvanı: Bibayt
Adres: Beşiktaş İstanbul
Eposta: bibaytcom@gmail.com

ALICI
Sitemize kayıt olarak, elektronik ortamda ürün veya hizmet satın alan taraf veya kişi/kuruluş

Geçerlilik Süresi : Sipariş verdiğiniz andan itibaren 3 iş günüdür.

This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/